แนะนำสินค้าประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานในรูปแบบต่างๆ จึงได้มีการทำชุดทดลองออกมาเพื่อใช้ในการศึกษา อาทิเช่น พลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องทดลองขั้นพื้นฐานประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560
ในช่วงไตรมาส สอง ของปี 2560 นี้ ทางบริษัทเอสซอม ได้มีโอกาสออกไปตรวจเช็คและซ่อมบริการตามอายุการใช้งาน ให้ลูกค้าหลายสถาบัน ทั่วประเทศ

Engineering Data
ESSOM Catalog
Quick reference catalogue