บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ทดสอบทางวิศวกรรมศาสตร์ไปทั่วโลก และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีทุกชนิดมากว่า 30 ปี เราได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายกิจการ ต้องการผู้ร่วมงานหลายตำแหน่งดังนี้

วิศวกรต่างประเทศ (Urgent) (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล มีพื้นฐานปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี ทั้งพูด อ่าน และ เขียน (หากมีผลคะแนน TOEIC 600 คะแนนขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งคราวได้

ลักษณะงาน

 • บริหารงานคู่มือการใช้งานเครื่องจักร
 • งานสนับสนุนด้านเทคนิค สำหรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ
 • ออกแบบ/ทบทวนแบบผลิตภัณฑ์ หรืองานระบบท่อ

พนักงานขายอุปกรณ์อุตสาหกรรม (Urgent) (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอุปกรณ์อุตสาหกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำอุปกรณ์และกำหนดรายละเอียดสำหรับการจัดซื้อให้กลุ่มลูกค้าที่กำหนด
 • ติดตามการเสนอราคาและใบสั่งซื้อจากลูกค้า

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีความสามารถในการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอรวมถึงการสร้างสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro และ Adobe Photoshop
 • ถ่ายทำวิดีทัศน์
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี (หากมีผลคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

ลักษณะงาน

 • ผลิตสื่อวิดีโอ และสื่อมัลติมีเดีย
 • งานเอกสาร เช่น การจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องและงานธุรการขายทั่วไป

ช่างซ่อมบริการ (Urgent) (1 ตำแหน่ง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 18-22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส สาขาเครื่องกล ไฟฟ้า เทคนิคอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านงานช่าง และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • สามารถปฏิบัติงานที่ สำนักงานใหญ่เขตพื้นที่ 5 (1 ตำแหน่ง) และสาขาโรงงานพุทธมลฑลสาย 5 (1 ตำแหน่ง)

ลักษณะงาน

 • งานซ่อมและบริการเครื่อง ออกนอกสถานที่หรือออกตามหน้างานได้